למה החשמל והמים הם חלק מההוצאות הקבועות אם הסכום שלהם לא קבוע?

הוצאות קבועות אלו הוצאות שכבר התחייבנו אליהן, ואין לנו אפשרות לשנות אותם החודש.

נכון, חשמל ומים לדוגמא הם לפעמים סכומים שונים בין חודש לחודש, אבל בגלל שכבר התחייבנו אליהם, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הכסף לכסות אותם. לכן הם נמצאים בקבועות. הבוט שלנו כבר יזהה אוטומטית את הסכום שיצא בפועל ויעדכן את התזרים בהתאם 🙂

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 5 מתוך 5