התזרים נבנה על בסיס הכנסות: קבועות ומשתנות 💰 והוצאות: קבועות, חוזרות ומשתנות 💸

💰 הכנסות קבועות = 
כל הכנסה שאנחנו יודעים בוודאות שתכנס החודש, ושאנחנו מתכוונים לממן איתה את ההוצאות החודשיות שלנו (למשל משכורת). גם אם הסכום עצמו משתנה קצת, זה בסדר, המערכת שלנו תזהה את השינוי ותעדכן את התזרים בהתאם.

💵 הכנסות משתנות = זה כל הכנסה לא צפויה שנכנסה החודש, ושאנחנו מתכוונים לממן איתה את ההוצאות החודשיות שלנו.

📆 הוצאות קבועות = 
כל הוצאה שכבר התחייבנו אליה, כלומר, היא תרד בכל מצב, לא משנה מה נעשה במהלך החודש (למשל משכנתא, ביטוח וכו׳). גם כאן המערכת תזהה אם סכום מסויים השתנה, ותעדכן את התזרים בהתאם.
לדוגמא: אם חשבון הגז יהיה נמוך יותר ממה שהמערכת צפתה, המערכת תעדכן את התזרים בהתאם ותגדיל את יתרת ההוצאות המשתנות.

🛒🚗 הוצאות חוזרות = 
הוצאות על קניות בסופר והוצאות שוטפות נוספות שחוזרות על עצמן בתזרים שלנו - כמו הוצאות רכב (דלק, חניה, כבישי אגרה) או אוכל בחוץ. אנחנו כנראה נוציא במהלך החודש עליהן, אבל יש לנו שליטה על כמה נוציא. 
שימו ❤️: ההוצאות החוזרות בסופר מוצגות ברמה השבועית, יתר ההוצאות החוזרות מוצגות ב רמה החודשית.
סכום ההוצאות החוזרות שהמערכת צופה מחושב לפי ממוצע ההוצאות של החודשים האחרונים ומתעדכן לאורך החודש בהתאם להוצאות בפועל.

🤹‍♀️ הוצאות משתנות = 
אחרי שהמערכת הורידה מההכנסות הצפויות את כל ההוצאות הקבועות והחוזרות, הסכום שנשאר הוא בעצם יתרת ההוצאות המשתנות. זה המספר הכי חשוב בתזרים riseup, אם לא נוציא יותר ממנו, נסיים את החודש בתזרים חיובי! אלו ההוצאות של החיים עצמם, כל ההוצאות הלא מתוכננות שלנו לחודש הקרוב.

הבוט שלנו ישלח מעקב 3 פעמים בשבוע על מצב התזרים - כמה כסף נשאר להוציא בהוצאות המשתנות השבוע

 

מה זה תזרים? טל מהצוות שלנו מסבירה איך זה עובד, בסרטון כאן👇האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 11 מתוך 17