התזרים נבנה על בסיס ההכנסות שלך, ו-3 סוגי הוצאות: הוצאות קבועות, חוזרות ומשתנות

הכנסות קבועות זה כל הכנסה שאנחנו יודעים בוודאות שתכנס החודש, ושאנחנו מתכוונים לממן איתה את ההוצאות החודשיות שלנו. גם אם הסכום עצמו משתנה לכאן או לשם, זה בסדר, הבוט שלנו כבר יזהה אוטומטית את השינוי וישנה את התזרים בהתאם.

הכנסות משתנות זה כל הכנסה לא צפויה שנכנסה החודש, ושאנחנו מתכוונים לממן איתה את ההוצאות החודשיות שלנו.

הוצאות קבועות זה כל הוצאה שכבר התחייבנו אליה, כלומר, היא תרד בכל מצב, לא משנה מה נעשה במהלך החודש. גם כאן הבוט יזהה אוטומטית אם סכום מסויים השתנה, ויעדכן את התזרים בהתאם. לדוגמא, אם חשבון הגז יהיה פחות החודש משהמערכת צפתה, המערכת פשוט תתעדכן בהתאם.

הוצאות חוזרות זה הוצאות על קניות בסופר או במכולת והוצאות שוטפות על הרכב - דלק, חניה וכבישי אגרה. בטוח נוציא במהלך החודש על סופר ורכב, אבל יש לנו שליטה על כמה נוציא. סכום ההוצאות החוזרות שהבוט צופה לחודש הקרוב, מחושב ע״י ממוצע של החודשים האחרונים.

את מה שנותר מההכנסות שלך, הבוט ישאיר להוצאות המשתנות. זה המספר הכי חשוב בתזרים riseup, אם לא נוציא יותר ממנו, נסיים את החודש בתזרים חיובי! אלו ההוצאות של החיים עצמם, כל ההוצאות הלא מתוכננות שלנו לחודש הקרוב.

בפשטות, זה מחושב כך: 
הכנסות - הוצאות קבועות צפויות- הוצאות חוזרות צפויות.

 

מה זה תזרים? טל מהצוות שלנו מסבירה איך זה עובד, בסרטון כאן👇האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 4 מתוך 6