יש לי רק חשבון בנק ואין לי כרטיס אשראי, האם השירות מתאים לי?

המערכת שלנו קוראת את הנתונים מחשבון הבנק וכרטיסי האשראי ובונה את התזרים באופן אוטומטי. אם אתם מתנהלים ביום יום רק עם חשבון בנק ובלי כרטיסי אשראי, המערכת תוכל לבנות תזרים רק מנתוני חשבון הבנק.

המערכת לא יודעת לנהל מעקב אחרי הוצאות שנעשו במזומן, ובגלל שהמערכת בונה את התזרים אוטומטית - אין אפשרות להוסיף הוצאות והכנסות בצורה ידנית. 

המערכת כן מזהה הפקדת מזומן בחשבון הבנק, או משיכה של מזומן, ומסווגת אותם כ״הכנסות משתנות״ או ״הוצאות משתנות״ בתזרים.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 9 מתוך 13