אם הגדלתי הוצאה מסויימת, לדוגמא הוצאתי יותר כסף בסופר משהמערכת צפתה, מה קורה?

במהלך החודש, הבוט יעדכן אוטומטית כמה הוצאות משתנות נשארו לך. הסכום יהיה בהתאם לשינויים שהוא מזהה בהכנסות שנכנסו בפועל, או בהוצאות הקבועות והחוזרות שיצאו במהלך החודש.
לדוגמא, אם הוצאת יותר כסף מהצפוי בסופר, הבוט יחשב את ההפרש בין הסכום שהוא צפה לסכום שיצא בפועל, ויוריד אותו מסכום ההוצאות המשתנות, ואז יתרת ההוצאות המשתנות תקטן.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 3 מתוך 9