אם הגדלתי הוצאה מסויימת, לדוגמא הוצאתי יותר כסף בסופר משהמערכת צפתה, מה קורה?

במהלך החודש, הבוט יעדכן אוטומטית כמה הוצאות משתנות נשארו לך. הסכום יהיה בהתאם לשינויים שהוא מזהה בהכנסות שנכנסו בפועל, או בהוצאות הקבועות והחוזרות שיצאו במהלך החודש.
לדוגמא, אם הוצאת יותר כסף מהצפוי בסופר, הבוט יחשב את ההפרש בין הסכום שהוא צפה לסכום שיצא בפועל, ויוריד אותם מסכום ההוצאות המשתנות. כתוצאה מכך, סכום ההוצאות המשתנות, יצטמצם.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 3 מתוך 6