מתי נכון לסמן הוצאה או הכנסה כ-׳לא תזרימית׳?

מתי נכון להחריג הוצאה או הכנסה מהתזרים?

👈 הוצאה לא תזרימית היא הוצאה שלא התכוונו לממן מההכנסות של החודש הנוכחי - למשל - קניית רכב 🚗

👈 הכנסה לא תזרימית היא הכנסה שלא אמורה לממן את ההוצאות של החודש הנוכחי - למשל - קבלת הלוואה💰

חשוב לשים ❤️: סימון הוצאות או הכנסות כ״לא תזרימיות״ מוחק אותן מהתזרים החודשי! 

אנחנו ממליצים לסמן הוצאה כ״הוצאה לא תזרימית״ רק במקרים ייחודיים של הוצאות שאנחנו יודעים איך נממן אותן שלא במסגרת התזרים. לדוגמא, באמצעות הלוואה שנכנסה, חסכון שנפתח בבנק או מתנה שקיבלנו.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 27 מתוך 30