מתי נכון לסמן הוצאה או הכנסה כ-׳לא תזרימית׳?

מתי נכון להחריג הוצאה או הכנסה מהתזרים?
יהיו מקרים שבהם הבוט שלנו ישאל אותך אם הכנסות והוצאות מסויימות הן תזרימיות או לא תזרימיות והאם להחריג אותן מהתזרים.
אם לא התכוונת לממן הוצאה מסויימת מההכנסות של החודש, אלא מחיסכון למשל - אז זו הוצאה לא תזרימית. דוגמא: רכישת רכב.
הכנסה לא תזרימית היא הכנסה שלא התכוונת לממן איתה את ההוצאות של החודש. דוגמא: קבלת הלוואה

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 8 מתוך 8