מה כלול בהוצאות סופר ורכב?

הוצאות סופר זה הוצאות על קניות בסופר או במכולת

הוצאות רכב זה הוצאות שוטפות על הרכב - דלק, חניה וכבישי אגרה.

בטוח נוציא במהלך החודש על סופר ורכב, אבל יש לנו שליטה על כמה נוציא. הסכומים שהבוט צופה בהוצאות סופר ורכב לחודש הקרוב, מחושבים ע״י ממוצע של החודשים האחרונים.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 17 מתוך 20