אני עצמאי/ת, האם התזרים מתאים לי?

השירות שלנו מתאים בעיקר לשכירים ושכירות אבל גם לעצמאיים ועצמאיות שההכנסות שלהם הן פחות או יותר קבועות ושיש הפרדה מלאה בין חשבון העסק לבין החשבון האישי. 

באופן כללי, אנחנו ממליצים להפריד בין החשבונות של העסק לחשבונות של משק הבית, ולנהל את כל ההכנסות וההוצאות של העסק בחשבון בנק נפרד שלא יהיה מחובר לתזרים. אם זה אפשרי, אפשר יהיה מדי חודש להעביר ״משכורת״ מהחשבון של העסק לחשבון של משק הבית, ולייצר הכנסה קבועה בתזרים המשפחתי.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 5 מתוך 11